Vũ Đại Thắng
Thu hút FDI thế hệ mới - 8 khuyến nghị đột phá

Thu hút FDI thế hệ mới - 8 khuyến nghị đột phá

(DNVN) - Với một khảo sát định tính, cùng các buổi tham vấn với các bên có liên quan về chiến lược FDI, Báo cáo "Một số khuyến nghị về chiến lược và định hướng thu hút FDI thế hệ mới 2020-2030" đã đưa ra 8 đề xuất cải cách mang tính đột phá, được trình bày theo từng giai đoạn.
Back 2 top