tháng 8
Tháng 8: Thu chi ngân sách tăng hai con số

Tháng 8: Thu chi ngân sách tăng hai con số

(DNVN) - Bộ Tài chính vừa công bố, tổng thu chi NSNN thực hiện trong tháng 8 lần lượt ước đạt 84 nghìn tỷ đồng và 113,8 nghìn tỷ đồng, tăng trên 10% so với cùng kỳ năm trước.
Ngày sinh Bác Hồ, nghĩ về tư tưởng của Người với doanh nhân Tháng Năm nhớ Bác

Ngày sinh Bác Hồ, nghĩ về tư tưởng của Người với doanh nhân

(DNVN) - Trong bức thư gửi giới công thương Việt Nam ngày 13/10/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: "Chính phủ Nhân dân và tôi sẽ tận tâm giúp giới Công - Thương trong công cuộc kiến thiết này”. Đây chính là điểm đột phá lý luận của Người, mở ra vận hội tối đa cho doanh nhân, kinh tế tư nhân làm giàu trong khuôn khổ pháp luật.
Back 2 top