Sách trắng doanh nghiệp
EUROCHAM ra mắt Sách Trắng lần thứ 11

EUROCHAM ra mắt Sách Trắng lần thứ 11

(DNVN) - Sáng 14/3 tại Hà Nội , Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) đã ra mắt ấn bản thứ 11 của ấn phẩm Sách Trắng thường niên.
Back 2 top