Luật đầu tư
Thủ tục cấp lại dấu công ty bị thất lạc

Thủ tục cấp lại dấu công ty bị thất lạc

(DNVN) - Con dấu công ty bị thất lạc hoặc bị hỏng không thể sử dụng được nữa sẽ ảnh hưởng đến công việc làm ăn. Khi đó, bạn cần làm lại con dấu công ty, nhưng thủ tục làm lại con dấu công ty như thế nào thì không phải ai cũng biết.
Chính sách sửa đổi, bổ sung trong dự án Luật Đầu tư công chưa kỹ lưỡng?

Chính sách sửa đổi, bổ sung trong dự án Luật Đầu tư công chưa kỹ lưỡng?

(DNVN) - Đánh giá tác động của các chính sách sửa đổi, bổ sung trong hồ sơ dự án Luật Đầu tư công chưa kỹ lưỡng, chưa công bằng, đại biểu Hoàng Quang Hàm (Phú Thọ) nêu rõ: Báo cáo đánh giá tác động cho rằng 17/18 nhóm chính sách cần sửa đổi đều chỉ có mặt tiêu cực không có mặt tích cực; còn những nội dung thay thế 17 chính sách đó chỉ có mặt tích cực không có mặt tiêu cực.
Back 2 top