franchise
Quy định mới về hoạt động khuyến mại

Quy định mới về hoạt động khuyến mại

(DNVN) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 81/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại, trong đó có quy định về hoạt động khuyến mại.
Back 2 top