Cuộc vận động Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam
Hàng Việt chiếm 80-90% tại các các kênh phân phối hiện đại

Hàng Việt chiếm 80-90% tại các các kênh phân phối hiện đại

(DNVN) - Đó là thông tin được Bộ Công Thương đưa ra Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" ngành công thương và Triển lãm Thành tựu 10 năm thực hiện Cuộc vận động vào tối 21/5, tại Hà Nội.
Back 2 top