Các bộ, ngành chủ động phối hợp để kiểm soát lạm phát

(DNVN) -Bộ Tài chính vừa ký ban hành thông báo kết luận ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ  tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá ngày 10 tháng 7 năm 2018, trong đó có yêu cầu các Bộ, ngành chủ động phối hợp để kiểm soát lạm phát kỳ vọng.

 

 

Phó Thủ tương Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá 
Ngày 27/7/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng – Phó trưởng Ban chỉ đạo điều hành giá đã ký ban hành Thông báo số 489/TB-BCĐĐHG thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá ngày 10 tháng 7 năm 2018.
Không có yếu tố tăng giá do tác động từ chính sách

Theo kết luận của Phó Thủ tương Vương Đình Huệ, đối với công tác điều hành giá, kiểm soát lạm phát trong 6 tháng đầu năm 2018, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã ghi nhận sự nỗ lực cao của các bộ, ngành, địa phương. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 năm 2018 tăng 2,22% so với tháng 12 năm 2017, bình quân 6 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm 2017 tăng 3,29%.

Diễn biến CPI trong 6 tháng đầu năm tuy có xu hướng tăng trong tháng 5 và tháng 6 nhưng về cơ bản vẫn hoàn toàn nằm trong các kịch bản dự báo của Ban Chỉ đạo và các Bộ, ngành.

Các nhân tố gây tăng giá trong hai tháng gần đây chủ yếu xuất phát từ tác động của một số yếu tố căng thẳng về chính trị, thương mại và tài chính trên thế giới và một số yếu tố thị trường trong nước lên mặt bằng giá và đều đã được tính toán, dự báo trước, hầu như không có yếu tố tăng giá do tác động từ chính sách, điều hành vĩ mô hoặc xuất phát từ công tác điều hành giá của Chính phủ.

Cần tăng cường phối hợp giữa các Bộ để có kịch bản điều hành giá chủ động

Tại Thông báo kết luận, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ giá đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ của Bộ Tài chính với Tổng cục Thống kê, Ngân hàng nhà nước Việt Nam và các bộ, ngành để đưa ra các dự báo, kịch bản sát với thực tế cho từng tháng, từng giai đoạn.

Công tác điều hành giá đã được các bộ, ngành thực hiện tích cực, chủ động tuân thủ đúng theo chỉ đạo của Chính phủ và Ban Chỉ đạo điều hành giá.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng nhắc nhở các bộ quản lý chuyên ngành cần chủ động hơn trong việc phối hợp nắm bắt, cung cấp thông tin, cập nhật tình hình giá các loại hàng hóa thuộc lĩnh vực quản lý, trong đó tăng cường, nâng cao hơn nữa năng lực về công tác tổng hợp, phân tích, dự báo để kịp thời có kịch bản điều hành giá chủ động, phù hợp trong trường hợp có những biến động bất thường trình Ban Chỉ đạo xem xét, quyết định.

Quyết tâm kiểm soát lạm phát cả năm dưới 4%

Nguồn: Internet 
Trước áp lực lạm phát trong những tháng còn lại của năm 2018, Phó Thủ tướng chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương quyết tâm kiểm soát lạm phát cả năm dưới 4%.

Theo đó, cần tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp điều hành giá đã đề ra từ đầu năm tại Thông báo số 259/TB-BCĐĐHG ngày 30/3/2018 và Thông báo số 403/TB-BCĐĐHG ngày 22/6/2018 về điều hành chính sách tiền tệ, tài khóa; điều hành giá các mặt hàng thiết yếu; về rà soát hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý giá chuyên ngành.

Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ sau:

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, thận trọng. Điều tiết tốt lượng tiền trong lưu thông, đảm bảo thanh khoản thông suốt. Thực hiện đồng bộ các biện pháp để ổn định tỉ giá, điều hành lạm phát cơ bản năm 2018 khoảng 1,6%.

Trong công tác điều hành giá một số mặt hàng thiết yếu, trên cơ sở các kịch bản điều hành giá đã được thống nhất, các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục rà soát để đẩy nhanh thực hiện giảm giá các mặt hàng có khả năng giảm giá (như dịch vụ sử dụng đường bộ BOT, thuốc chữa bệnh cho người, vật tư y tế).

Đối với các mặt hàng giá thị trường có xu hướng tăng trong thời gian gần đây, cần rà soát, đánh giá kỹ về cung cầu thị trường, tăng cường công tác dự báo để kịp thời có các biện pháp điều hành phù hợp.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng đã đưa ra các yêu cầu cụ thể liên quan đến mặt hàng nông sản; xăng dầu; dịch vụ khám chữa bệnh; thuốc và vật tư y tế; dịch vụ sử dụng đường bộ BOT; dịch vụ giáo dục.

Đối với mặt hàng nông sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phải có biện pháp cụ thể để bình ổn giá mặt hàng thịt lợn; Tổ chức triển khai thực hiện ngay việc rà soát để cập nhật thông tin, nắm bắt hiện trạng số lượng đàn lợn, tổng lượng cung thịt lợn, trên cơ sở đó có kịch bản và đề xuất biện pháp điều hành cung cầu cụ thể báo cáo Chính phủ, Ban chỉ đạo. Với các mặt hàng nông sản khác, cần tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường, kiểm soát chặt chẽ cung cầu, tăng cường công tác dự báo để có ứng phó kịp thời với các biến động bất thường từ thị trường cũng như tình hình thiên tai, bão lụt có thể xảy ra.

Đối với mặt hàng xăng dầu: Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính điều hành giá xăng dầu trong nước theo quy định, trích lập và sử dụng hợp lý quỹ bình ổn giá linh hoạt với liều lượng thích hợp.

Trường hợp có biến động lớn về giá xăng dầu cần phải tính đến việc tạm không trích quỹ trong một thời gian để góp phần bình ổn giá xăng dầu trong nước.

Bộ Tài chính căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng tại Công văn số 6068/VPCP-KTTH ngày 27/6/2018 của Văn phòng Chính phủ để đẩy nhanh tiến độ xây dựng, trình Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.

Đối với dịch vụ khám chữa bệnh, trước mắt trong năm 2018 chưa xây dựng phương án điều chỉnh chi phí quản lý (bước 3) trong giá dịch vụ khám chữa bệnh. Bộ Y tế phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức triển khai Thông tư số 15/2018/TT-BYT ngày 30/5/2018 của Bộ Y tế quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp.

Tiếp tục rà soát, có kế hoạch sửa đổi toàn diện theo lộ trình giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh theo hướng rút gọn danh mục dịch vụ, hài hòa lợi ích của người tham gia bảo hiểm y tế, cơ sở y tế và khả năng chi trả của quỹ bảo hiểm y tế.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì làm việc với Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam để rà soát các bất cập trong quá trình triển khai Thông tư số 15/2018/TT-BYT, tổng hợp các phương án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá cho ý kiến chỉ đạo thực hiện.

Đối với thuốc và vật tư y tế, Bộ Y tế cần rút kinh nghiệm trong việc chậm triển khai công tác đấu thầu thuốc năm 2018. Khẩn trương hoàn thành các thủ tục để triển khai đấu thầu thuốc tập trung theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm hoàn thành trong năm 2018.

Đồng thời, chuẩn bị kế hoạch để có cơ sở triển khai thực hiện đấu thầu thuốc năm 2019. Thực hiện thí điểm đấu thầu tập trung đối với vật tư y tế tại tuyến bệnh viện trung ương do Bộ Y tế tổ chức. Hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về thủ tục, quy trình để tiến hành đàm phán giá thuốc.

 Phó Thủ tướng giao Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Y tế báo cáo Chính phủ về nội dung thí điểm thực hiện đấu thầu tập trung đối với vật tư y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện để Chính phủ thông qua Nghị quyết tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2018.

Đối với dịch vụ sử dụng đường bộ BOT, Bộ Giao thông vận tải tiếp tục rà soát các chi phí liên quan đến vận hành và khai thác để thực hiện kiểm soát chặt chẽ giá dịch vụ sử dụng đường bộ đối với các dự án BOT.

Đối với dịch vụ giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục chủ động nắm bắt thông tin, tính toán đăng ký lộ trình tăng giá của địa phương, phân bổ và kiểm soát mức độ tăng giá dịch vụ giáo dục cho phù hợp.

Các dịch vụ công do nhà nước định giá khác cần xem xét, tính toán kỹ kịch bản điều hành, hạn chế việc điều chỉnh giá trong tháng 9 là thời điểm diễn ra năm học mới.

Đối với các mặt hàng thuộc thẩm quyền định giá của địa phương, Phó Thủ tướng chỉ đạo Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chú trọng rà soát các yếu tố chi phí, đánh giá kỹ tác động lên mặt bằng giá tại địa phương nói riêng và mặt bằng giá cả nước nói chung, tránh tăng khi chưa có đủ các điều kiện phù hợp.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng chỉ đạo các Bộ, ngành tăng cường công tác phối hợp, thường xuyên họp Nhóm giúp việc để trao đổi, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, tiếp tục chủ động nắm bắt tình hình diễn biến giá cả thị trường, dự báo, đề xuất biện pháp điều hành giá phù hợp, có thể đề xuất họp Ban Chỉ đạo điều hành giá đột xuất khi có biến động bất thường về giá ảnh hưởng đến việc kiểm soát lạm phát trong năm và tiếp tục tổng hợp báo cáo theo nội dung ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng.

Phó Thủ tướng giao Bộ Thông tin và Truyền thông chủ động phối hợp với các bộ, ngành và các cơ quan báo chí đẩy mạnh công tác truyền thông, đảm bảo kịp thời, minh bạch thông tin về giá. Các bộ, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động, kịp thời cung cấp thông tin khách quan, toàn diện, chính xác cho các cơ quan báo chí về công tác điều hành giá các mặt hàng thiết yếu để ổn định tâm lý người tiêu dùng, kiểm soát lạm phát kỳ vọng.

Minh Hoa

tin bài khác

Back 2 top