Bộ Tài chính
Dự thảo Nghị định 86 mới: Không có quy định xe hợp đồng điện tử phải gắn mào Chính sách mới

Dự thảo Nghị định 86 mới: Không có quy định xe hợp đồng điện tử phải gắn mào

(DNVN) - Bộ Giao thông vận tải vừa chính thức trình lên Chính phủ Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô. Nội dung dự thảo mới nhất này đã “gỡ” được nhiều vấn đề dư luận đang quan tâm.
Doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển hàng không cần vốn tối thiểu 700 tỷ đồng Chính sách mới

Doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển hàng không cần vốn tối thiểu 700 tỷ đồng

(DNVN) - Tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng và Nghị định số 30/2013/NĐ-CP ngày 8/4/2013 của Chính phủ về kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung, Bộ Giao thông vận tải đã đề xuất sửa đổi quy định điều kiện về vốn kinh doanh vận chuyển hàng không.
Những điểm mới của Luật Quản lý nợ công 2017

Những điểm mới của Luật Quản lý nợ công 2017

(DNVN) - Bộ Tài chính vừa giới thiệu một số điểm mới của Luật Quản lý nợ công 2017 tại "Hội nghị phổ biến Luật quản lý nợ công và các văn bản hướng dẫn", diễn ra tại Hòa Bình từ 26-27/7.
Back 2 top