Chính sách - Pháp luật

Doanh nhân - Doanh nghiệp

PV GAS: Ngày càng thực chất trong công tác ATVSLĐ

PV GAS: Ngày càng thực chất trong công tác ATVSLĐ

(DNVN) - Với tổ chức bộ máy làm công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) tại PV GAS thường xuyên được kiện toàn, công đoàn Tổng công ty và các đơn vị đã tích cực tham gia xây dựng, triển khai chương trình để công tác ATVSLĐ tại PV GAS ngày càng đi vào thực chất

Chuyện quản lý

Chuyển động kinh tế

Đàm phán về Hiệp định RCEP đã thu hẹp khác biệt

Đàm phán về Hiệp định RCEP đã thu hẹp khác biệt

(DNVN) - Nỗ lực hoàn tất đàm phán Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) đúng hẹn vào năm 2019, các nước tham gia Hiệp định đang thu dần sự khác biệt. Việt Nam cũng đang tích cực sửa đổi văn bản "tự chứng nhận xuất xứ" để  tiếp tục giảm chi phí cho doanh nghiệp khi...

Văn hoá-Thể thao-Giải trí

Khởi nghiệp

Hoạt động Hội doanh nhân tư nhân Việt Nam

Khoa học - Công nghệ mới

Trang ngoài

Back 2 top